Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/456/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 z dnia 27 października 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok, które stanowią Załączniki od 1 do 10 niniejszej uchwały, jak niżej:
1. Załącznik Nr 1 - Komisja Rewizyjna;
2. Załącznik Nr 2 - Komisja Budżetu i Finansów;
3. Załącznik Nr 3 - Komisja Praworządności;
4. Załącznik Nr 4 - Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu;
5. Załącznik Nr 5 - Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia;
6. Załącznik Nr 6 - Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług;
7. Załącznik Nr 7 - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
8. Załącznik Nr 8 - Komisja Polityki Mieszkaniowej;
9. Załącznik Nr 9 - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji;
10. Załącznik Nr 10 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
PDFNr XLVII-456-2022 - głosowanie.pdf (237,53KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/456/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok.pdf (2,33MB)

DOCXUzasadnienie XLVII/456/2022.docx (5,52KB)

PDFZalacznik1 XLVII/456/2022.pdf (91,06KB)

PDFZalacznik2 XLVII/456/2022.pdf (103,33KB)

PDFZalacznik3 XLVII/456/2022.pdf (110,96KB)

PDFZalacznik4 XLVII/456/2022.pdf (112,05KB)

PDFZalacznik5 XLVII/456/2022.pdf (121,10KB)

PDFZalacznik6 XLVII/456/2022.pdf (117,09KB)

PDFZalacznik7 XLVII/456/2022.pdf (112,57KB)

PDFZalacznik8 XLVII/456/2022.pdf (61,48KB)

PDFZalacznik9 XLVII/456/2022.pdf (74,25KB)

PDFZalacznik10 XLVII/456/2022.pdf (92,10KB)