Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/454/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza (Dz. U. Woj. Św. z 2021r., poz. 3524), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz stanowiących Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
PDFNr XLVII-454-2022 - głosowanie.pdf (242,75KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/454/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz.pdf (322,20KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/454/2022.docx (5,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/454/2022.docx (7,00KB)