Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/453/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Czwórmiasto"

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”.
§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do reprezentowania Gminy Sandomierz w czynnościach związanych z założeniem „Stowarzyszenia Czwórmiasto”, w tym – na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.
2. Udzielone Burmistrzowi Miasta Sandomierza upoważnienia uprawniają do udzielania dalszych upoważnień.

§ 3. Składki członkowskie, wynikające z przynależności Gminy Sandomierz do „Stowarzyszenia Czwórmiasto”, finansowane będą z budżetu Gminy Sandomierz.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
PDFNr XLVII-453-2022 - głosowanie.pdf (257,54KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/453/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialneg.pdf (285,24KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/453/2022.docx (6,63KB)