Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/450/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 110 ust. 10 i art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) w związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 1. Gmina Sandomierz kontynuuje realizację w 2022 roku Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. 2. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
3. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi Asystenta.

§ 2. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

PDFNr XLVII-450-2022 - głosowanie.pdf (249,00KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/450/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.pdf (263,84KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/450/2022.docx (6,38KB)