Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/447/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 1372 ze zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Rondu u zbiegu ulic: Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Wiejskiej w Sandomierzu nadaje się nazwę "Rondo Optymizmu". Położenie ronda określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

PDFNr XLVII-447-2022 - głosowanie.pdf (236,91KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/447/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu.pdf (405,27KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/447/2022.docx (6,47KB)

PDFZalacznik1 XLVII/447/2022.pdf (61,93KB)