Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/446/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii

Na podstawie art. 7 pkt 1 ppkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na terenie Gminy Sandomierz rok 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii. Obchody tego jubileuszowego roku zakończą się 31 stycznia 2023 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

PDFNr XLVII-446-2022 - głosowanie.pdf (241,04KB)
 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVII/446/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii.pdf (261,79KB)

DOCXUzasadnienie XLVII/446/2022.docx (6,03KB)