Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 16/2022/OR z dnia 31 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2022/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia  31 stycznia  2022 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j Dz. U z 2020r. poz. 194), art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.), oraz na podstawie § 10 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu nadanego Uchwałą Rady Miasta Sandomierza nr X/84/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję Pana Wojciecha Dumina na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu na czas określony  od 1 lutego 2022 roku  do 31 stycznia 2023 roku.

§ 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia i inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 16 2022 OR.pdf (148,02KB)