Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 10/2022/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza

z  dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 137, art. 139 oraz art. 154 ust.  1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082            z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2138)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam Zasady Ogólne Rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych
i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz stanowiących Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 10 2022 CUW.pdf (197,15KB)
PDFZałączniki do Zarządzenia Nr 10 2022 CUW.pdf (353,54KB)
DOCXZałączniki do Zarządzenia Nr 10 2022 CUW.docx (65,84KB)