Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty w 2022 roku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Stawki podatku - Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFXLIV-420-2021 podatek od nieruch.pdf.pdf (248,26KB)
 

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych

ZIPFormularze_nieruchomosci.zip (301,32KB)
 

PODATEK ROLNY

1. Stawki podatku

DOCXsrednia-cena-skupu-zyta-na 2022.docx.docx (12,61KB)
 

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych

ZIPFormularze_podatek_rolny.zip (279,52KB)
 

PODATEK LEŚNY

1. Stawki podatku

DOCXsrednia-cena-sprzedazy-drewna text 2022.docx (12,91KB)
 

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych 

ZIPFormularze_podatek_lesny.zip (271,82KB)
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1. Stawki podatku - Uchwała Nr XLIX/653/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 11 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDFXLIX-653-2017 podatek srodki_transportowe.pdf (206,24KB)

2. Wzory obowiązujących formularzy podatkowych

ZIPFormularze_srodki_transportowe.zip (187,80KB)


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Stawki opłaty

PDFUchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (224,04KB)

2. Wzór obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (571,56KB)
PDFZałącznik do deklaracji - informacja o danych wspólników.pdf (448,41KB)
PDFZałącznik do deklaracji - informacja o danych współwłaściciela.pdf (451,27KB)
 

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ

1. Ogólne zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - informacja

DOCXUlgi indywidualne informacja.docx (16,56KB)

2. Wzór wniosku o przyznanie ulgi

DOCXWniosek o ulgę.docx (62,35KB)

3. Załączniki do wniosków:

   - Oświadczenie o stanie majątkowym

PDFOswiad maj osoby fiz bez dzial gosp.pdf (1,51MB)

   - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

PDFFormularz pomoc de minimis 2020 i 2021.pdf (1,54MB)

   - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołowstwie

XLSXFormularz pomoc inna niz de minimis 2020.xlsx (85,43KB)

   - Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

PDFOswiad o otrzymaniu pomocy de mininis.pdf (29,21KB)
 

ZAŚWIADCZENIA

1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

DOCXWniosek o niezaleganiu.docx (14,71KB)

2. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

DOCXWniosek o zaswiadczenie stan majatk.docx (20,68KB)
 

 

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH 


Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz
z tytułu podatku od środków transportowych - należy wpłacać na rachunek:


Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.