Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 23 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2022r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 t.j) oraz art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j)  oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506 t.j) zarządzam, co następuje:

 

§1

Zatwierdzam plan audytu wewnętrznego na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

DOCXplan audytu zew. na 2022 r..docx (40,96KB)
 

 

Burmistrz Miasta

Marcin Marzec