Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok.pdf (379,42KB)

DOCXUzasadnienie XLV/438/2021.docx (5,65KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLV/438/2021.docx (6,82KB)

PDFXLV_438.pdf (921,95KB)