Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 293/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2021 roku

Zarządzenie nr 293/2021/OR

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713);  art. 15 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.); art. 68 i 682 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020r.  poz. 1320 z póź. zm oraz § 11 pkt 2 Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/274/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz.1225),

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 1 luty 2022 r. powołuję Panią Katarzynę Radziwiłko na stanowisko Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu.
  2. Akt powołania stanowi Załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                   

 

Burmistrz Miasta

Marcin Marzec