Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 35/2021/CUW

Burmistrza Sandomierza

z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie: odwołania konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych  przez Gminę Sandomierz

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§  1. Odwołuję konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych  przez Gminę Sandomierz.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 21/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych  przez Gminę Sandomierz

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarzadzenie nr 35 2021 CUW.pdf (171,43KB)