Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 289/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 289/2021/OR
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 2 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Sandomierza nr 73/2019/OR z dnia 27 marca 2019 roku oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ustalam z zastrzeżeniem ust. 2 dzień: 7 stycznia 2022 roku tj. piątek dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
  2. Urząd Stanu Cywilnego w Sandomierzu  oraz Straż Miejska w dniu 7 stycznia 2022 r. pracuje w normalnych godzinach. Pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego oraz Straży Miejskiej dodatkowy dzień wolny od pracy zostanie udzielony według odrębnego harmonogramu do końca okresu rozliczeniowego.
  3. Dzień wolny, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za święto przypadające
    w dodatkowy dzień wolny od pracy (sobotę) 1 stycznia 2022 roku – Nowy Rok.
  4. W tym dniu Urząd Miejski w Sandomierzu będzie nieczynny.

§ 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynków urzędu i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 289 2021 OR.pdf (212,13KB)