Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2021/SSZ

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sandomierz do przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art.  33 ust. 3 i art. 34 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku  o narodowym spisie powszechnym  ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U.  z 2019 roku, poz. 1775 z późn. zm.).

§ 1. Wyznaczam Anetę Przyłucką  - Sekretarza Miasta Sandomierza na stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 2. Powołuję z dniem 25 stycznia 2021 roku Gminne Biuro Spisowe dalej zwane „Biurem” do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 r. w następującym składzie:

Agata Król – Koordynator/ Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,

Stefania Czajka – członek/  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,

Beata Wierzbicka – członek/ Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,

Andrzej Krasoń – członek/ obsługa informatyczna,

Agnieszka Sałapa – członek / Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Tomasz Chmiel – członek/ obsługa promocyjna Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.

§ 3. Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie „Instrukcji Organizacyjnej do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.”

§ 4. Siedzibą Biura jest Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarzadzenie nr 23 2021 SSZ.pdf (183,66KB)