Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

GN.6840.12.2016.EDU
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2021r. poz.  1899 z późn. zm./
Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:
WYKAZ
nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Lp.

Nr

działki

Pow.
/ha/

Nr KW

Położenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena nieruchomości wywoławcza)

brutto

( zawiera 23% podatku VAT)

Uwagi

1.

1027/14

0,0560

KI1S/00038143/2

ul. Krukowska
obręb Sandomierz Poscaleniowy

Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kruków”
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury

67.100,00

 

2.

1027/20

0,0602

KI1S/00038143/2

ul. Krukowska

obręb Sandomierz Poscaleniowy

Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

Przeznaczenie w mpzp osiedla „Kruków”

podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury

72.100,00

 

Uwaga:

DOCWykaz nieruchomości dz 1027-14 ul Krukowska.doc (36,50KB)