Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 29/2021/GN

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713) oraz art. 4 pkt. 9, art. 28, art. 37 ust.1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.Dz. U. z 2020r.poz. 1990 ze zm.) w związku z § 4 ust. 2, ust. 3, § 8 ust.1 oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XXIII/244/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, oznaczonych nr ewid.

  1. dz. nr 2133/17 o pow. 0,1083 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.200,00
  2. dz. nr 2133/18 o pow. 0,1197 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.200,00
  3. dz. nr 2133/19 o pow. 0,1058 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.100,00
  4. dz. nr 2133/20 o pow. 0,1072 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.900,00
  5. dz. nr 2133/24 o pow. 0,1036 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 31.000,00 zł. Cena zawiera 23% podatek VAT. Wadium w pieniądzu w wysokości 3.100,00

Minimalne postąpienie w wysokości 1%

§ 2. Ogłoszenie o przetargach stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 29-2021-GN przetargi Piaski 2.pdf (411,22KB)
PDFOgłoszenie o przetargach Piaski 2.pdf (909,19KB)