Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r. poz.1372 t.j. z późn. zm.), art. 21a ust. 2a i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r. poz.194 t.j. z późn. zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2020 poz. 902 t.j.), Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu, które prowadziło będzie tę instytucję wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu.pdf (215,30KB)

DOCXUzasadnienie XLIII/416/2021.docx (6,20KB)

PDFUchwała Nr XLIII-416-2021 - głosowanie.pdf (256,75KB)