Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 257/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 listopada 2021 roku

Zarządzenie Nr 257/2021/NK

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 8 listopada 2021 roku

 

w sprawie ustalenia planu kontroli podmiotów posiadających zezwolenia   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sandomierz.

Na podstawie  art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm. ) zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się roczny plan kontroli podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sandomierz, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego .

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 257/2021/NK

Burmistrza Miasta Sandomierza

 z dnia 8 listopada 2021 roku

 

PLAN KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW

posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sandomierz.

W wykazie  prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sandomierza, figuruje  9 podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sandomierz. Zgodnie z art. 9u  ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm. ), Burmistrz jest obowiązany  do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów cyt. ustawy.

Plan Kontroli na 2021 r,

IV kwartał 2021 r.

Marycha Gaz Group Andrzej Kondrat Gierlachów 74, 27-600 Sandomierz;

Santa – EKO Sp. z. o.o. ul. Portowa 24 , 27-600 Sandomierz;

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z.o.o. ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz;

„ BASKO” Piotr Baska Złota 156, 27-650 Samborzec.

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec