Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r. poz.1372 t.j. z późn. zm.), art. 21a ust. 2a, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r. poz.194 t.j. z późn. zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2020 poz. 902 t.j. z późn. zm), Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu, które prowadziło będzie tę instytucję wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 2. W ramach dalszego współdziałania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z Gminą Sandomierz zakłada się sporządzenie odrębnej umowy regulującej tę kwestię.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,95KB)