Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 t.j. ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Sandomierz nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu Obręb Lewobrzeżny oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: - 584/3 o pow. 0,0005 ha, 584/6 o pow. 0,0007 ha, 1422/1 o pow. 0,0013 ha, 1422/2 o pow. 0,0154 ha. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod drogę gminną ulicę Podgórze.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,56KB)

PDFZalacznik1.pdf (198,90KB)