Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 26/2021/GN

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 22 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 pkt. 9, art. 28, art. 37 ust.1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j.Dz. U. z 2020r.poz. 1990 ze zm. )  w związku z § 4 ust. 2, ust. 3,  § 8 ust.1 oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVIII/214/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do garażu położonego w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1500/343 o pow. 0,1831 ha. Garaż Nr 29 położony w segmencie A, parterowy, niepodpiwniczony. Cena wywoławcza garażu wynosi 21.000,00 zł. Wadium w pieniądzu w wysokości 2.100,00

Minimalne postąpienie w wysokości 1%

§ 2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 26-2021-GN przetarg garaż.pdf (353,22KB)
PDFOgłoszenie o przetargu garaż.pdf (558,09KB)