Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.; dalej: Statut) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa L. i M. W. * na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych" (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: 28.07.2021 r.) uznaje się skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych".pdf (276,68KB)

DOCXUzasadnienie XLI/404/2021.docx (7,15KB)

PDFUchwała Nr XLI-404-2021 - głosowanie.pdf (921,53KB)