Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 218/2021/GN
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 04 października 2021 roku
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2021 poz. 1372) oraz art. 4 pkt. 9, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm. ) w związku z § 4 ust. 2, ust. 3, § 8 ust.1 oraz § 14 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), w wykonaniu uchwały XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, zarządzam co następuje:
§ 1
Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej nr ewid. 76/7 o pow. 0,1968 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 580.000,00 zł. Wadium w pieniądzu w wysokości 60.000,00 zł.
Minimalne postąpienie w wysokości 1%.
§ 2
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

PDFZarządzenie nr 218 2021 GN.pdf (541,44KB)