Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Furta Dominikańska

Furta Dominikańska – potocznie zwana (ze względu na specyficzny kształt) „Uchem Igielnym” jest jedyną zachowaną furtą spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych Sandomierza, ufundowanych przez Kazimierza Wielkiego w poł. XIV wieku. Furta zyskała miano dominikańskiej ponieważ stanowiła najkrótsze połączenie między dwoma klasztorami dominikańskimi – przy kościele św. Jakuba oraz przy kościele Św. Marii Magdaleny. Umożliwiała ona wejście do Sandomierza nie tylko dominikanom, ale także innym osobom, kiedy bramy miejskie były już zamknięte.