Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 1372), Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Rondu u zbiegu ulic: Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Wiejskiej w Sandomierzu nadaje się nazwę .................................................. Położenie Ronda określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,89KB)

PDFZalacznik1.pdf (533,80KB)