Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  190/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A

z dnia 27 sierpnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm./

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza co następuje :

§ 1.

Zmniejszenie wydatków w budżecie gminy (zadania własne) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł

RAZEM 6.000,00 zł

§ 2.

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy (zadania własne) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł

RAZEM 6.000,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w budżecie gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia planu wydatków na świadczenie pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2021r. w ramach podpisanej umowy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

Otrzymują:

1 egz. Wydział Organizacyjny

1 egz. Wydział Finansowy

1 egz. a/a

 

Burmistrz Miasta

Marcin Marzec