Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza

Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta Sandomierza.

Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1219  z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn.zm.  )

Wymagane dokumenty:

Wniosek o odbiór płyt azbestowo- cementowych winien zawierać:

  • Dane osobowe Wnioskodawcy;
  • Adres, nr telefonu;
  • rodzaj budynku z którego zdemontowano płyty azbestowo- cementowe;
  • ilość zdemontowanych  płyt azbestowo - cementowych oraz ich grubość;
  • potwierdzenie własności nieruchomości skąd będą odbierane będą płyty azbestowo- cementowe ;
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wydziale Nadzoru Komunalnego Plac Poniatowskiego 1,  pok.110 tel. (15) 81 54 206

Czas załatwienia :

Od daty wpływu zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Wniosek - druk do pobrania

DOCXWniosek o odbiór azbestu - druk.docx (14,02KB)