Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

RZP.271.2.5.2021.JPA                                           Sandomierz, 2021-08-18

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, pn. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.

 

Zamawiający – Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez firmę Usługi Kamieniarsko Budowlane Izabela Mikulska Os. Sosnówka 11 lok. 1,
26-060 Chęciny.

Cena brutto wybranej oferty: 92 201,00 zł.

Okres gwarancji: 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 października 2021 r.

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz jest najkorzystniejsza cenowo (kryterium wyboru oferty - cena 100 %).

 

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta niezwłocznie
po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty BIP.pdf (513,97KB)