Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2021/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 5 sierpnia 2021

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Monice Dziubińskiej- nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu, w następującym składzie:

1.Aneta Przyłucka – Przewodnicząca komisji;

2.Przedstawiciel nadzoru pedagogicznego wskazany przez Kuratora Oświaty w Kielcach;

3.Małgorzata Szuba – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Sandomierzu;

4.Barbara Marzec – ekspert z listy MEiN;

5.Małgorzata Lipa – ekspert z listy MEiN.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 180 2021 CUW z dnia 05.08.21.pdf (163,99KB)