Przejdź do treści strony Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu

Aktualności

Najnowsze informacje z Biuletynu Informacji Publicznej

 1. 3. Interpelacja radnego Mariusz Prezgota z dnia 11 stycznia 2023 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2023 14:08
 2. 1. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 11 stycznia 2023 r.
  Data modyfikacji: 17-01-2023 14:01
 3. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:58
 4. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:48
 5. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:47
 6. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:46
 7. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:46
 8. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzania częścią publicznej drogi krajowej nr 77, na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi –ul. Pallotyńskiej i Kwiatkowskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych”
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:45
 9. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:41
 10. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Data utworzenia: 17-01-2023 11:40