Przejdź do treści strony Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu

Aktualności

Najnowsze informacje z Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr LXVI/660/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:55
 2. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o na lata 2024 - 2027
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:54
 3. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:54
 4. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1731T ul. Zawichojska w mieście Sandomierz od km 0+436 do km 0+627"
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:53
 5. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ronda wraz z budową pomnika im. Radiotechników na drodze powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu"
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:53
 6. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:52
 7. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:51
 8. Projekty uchwał na LXIX sesję Rady Miasta
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:50
 9. LXIX sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Data modyfikacji: 22-11-2023 10:49
 10. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały
  Data modyfikacji: 21-11-2023 14:08