Przejdź do treści strony Wersja dostępna cyfrowo Przejdź do
mapy strony
Przejdź do menu

Aktualności

Najnowsze informacje z Biuletynu Informacji Publicznej

 1. Obwieszczenie -Zawiadomienie
  Data modyfikacji: 22-09-2022 22:16
 2. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:49
 3. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nr XVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:48
 4. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:47
 5. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Różanej i Wojska Polskiego"
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:46
 6. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:45
 7. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Wiesław Wilk)
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:43
 8. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Stanisław Krawczyński))
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:41
 9. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Krzysztof Burek)
  Data modyfikacji: 22-09-2022 11:39
 10. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miasta
  Data utworzenia: 22-09-2022 07:59