Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Protokół Nr 24/6/2021

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 15 czerwca 2021 roku

Ratusz

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:30

Wspólnemu posiedzeniu przewodniczył radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: Andrzej Lebida, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Marek Strugała, Jerzy Żyła. Radny spóźniony: Marek Chruściel.

Radni nieobecni Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Zaproszeni goście:

  1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
  2. Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;
  3. Grzegorz Socha – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Robert Kurosz – przewodniczący stwierdził quorum Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji oraz Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. Z kolei w przypadku Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu quorum nie stwierdzono.    

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Robert Kurosz – przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozmowa nt. przyszłości sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.
  4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok.
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022 (głosowanie tylko Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu).
  6. Sprawy różne, wnioski komisji.
  7. Zamknięcie obrad.

Uwag, co do treści porządku obrad nie zgłoszono.

Radny Robert Kurosz przewodniczący poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – brak quorum.

Radny Robert Kurosz przewodniczący stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Rozmowa nt. przyszłości sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.

Radny Robert Kurosz przewodniczący powiedział, że na posiedzeniu obecny jest Grzegorz Socha dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu. Dodał, że szkoła dysponuje dwoma budynkami dydaktycznymi i należy rozpatrzyć możliwość przeznaczenia jednego budynku lub jego części na potrzeby sandomierskiej uczelni. Na koniec zaznaczył, że ze względu na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza i trwałość projektu wynoszącą 5 lat nie ma możliwości odstąpienia ich na potrzeby uczelni wyższej, gdyż pociągnęłoby to za sobą zwrot części dotacji.

Na wspólne posiedzenie komisji przybył radny Marek Chruściel.

Dr hab. n. med. Prof. UJK Piotr Sobolewski powiedział, że rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podjął decyzję o rozbudowie budynku przy ul. Schinzla w perspektywie 3 najbliższych lat. Aktualnie trwają ekspertyzy i prace projektowe. Dodał, że kielecka uczelnia otrzymała w wyniku konsolidacji z sandomierską uczelnią dodatkowe 10 mln złotych. Z kolei sandomierska uczelnia w istniejącym budynku mieści się od 2011 roku i w wyniku decyzji sanepidu musi zakończyć dydaktykę w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy. Pomieszczenia te zagrażają bezpieczeństwu studentów. Dziekan dodał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie uczelni w całości do innego budynku, ale jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe. Alternatywą dla tego rozwiązania jest przeniesienie dwóch kierunków administracji i filologii w celu zwolnienia piwnicznych pomieszczeń. W przeciwnym razie kierunki będą musiały zostać zamknięte. Podkreślił, że trwa remont pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich na potrzeby kierunku pielęgniarstwa dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 1,5 mln złotych. Na koniec dziekan powiedział, że Sandomierz miał dobrą uczelnię Wyższą Szkołę Humanistyczno – Przyrodniczą, w której studiowało ponad 2 tys. studentów. Uczelnia ta znajdowała się w budynku, który był własnością gminy. Niestety przez złe zarządzanie uczelnia została zlikwidowana a budynek jest w rękach osób prywatnych. Dodał, że wykładowcy prowadzą również nie tylko działania dydaktyczne, ale również naukowe.

Grzegorz Socha dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierz powiedział, że szkoła znajduje się w dwóch budynkach: A – pierwotnym i budynku B, w którym funkcjonowało publiczne gimnazjum. Dodał, że ewentualne przekazanie budynku B na potrzeby sandomierskiej uczelni będzie wiązało się z ogromnymi kosztami dostosowania budynku do potrzeb osób dorosłych i innego systemu nauczania. Szkoła podstawowa w kolejnym roku szkolnym 2021/2022 będzie dysponować 15 oddziałami. W budynku A znajduje się 6 sal dydaktycznych a w budynku B 7 sal dydaktycznych. W przypadku wyłączenia budynku po dawnym Gimnazjum Nr  2 szkoła nie będzie miała warunków do nauczania ze względu na brak miejsca oraz wystąpi problem dwuzmianowości. Ponadto powiedział, że budynek A nie jest dostosowany do dzieci starszych z klas IV – VIII szkoły podstawowej. W najbliższych latach przewiduje się zwiększenie liczby uczniów i tak w roku szkolnym 2022/2023 przewiduje się 16 oddziałów. Podkreślił, również konieczność organizowania lekcji dodatkowych i kół zainteresowań. Na koniec zaznaczył, że ewentualny wynajem pomieszczeń mógłby odbywać się wyłącznie w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Radny Robert Kurosz przewodniczący sformułował pytanie: Czy budynki mają osobne wejścia?

Grzegorz Socha dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierz powiedział, że budynki mają oddzielne wejścia połączone łącznikiem.

Radny Robert Kurosz przewodniczący poprosił o informacje dot. budynku zlokalizowanego przy ul. Mariackiej 1.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że w budynku znajduje się aktualnie 7 organizacji pozarządowych, ponadto znajduje się tam siedziba telewizji, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz biuro poselskie. Dodała, że propozycja przeniesienia tych instytucji do budynku po dawnym Domu Weselnym „Duet” jest nierealna, gdyż budynek ten jest w fatalnym stanie technicznym.

Radny Janusz Poński sformułował pytanie: Czy miasto wystąpiło oficjalnie do Urzędu Marszałkowskiego z formalnym zapytaniem jakie będą konsekwencje wynajęcia pomieszczeń sandomierskiej uczelni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w kontekście realizowanej termomodernizacji?    

Radny Marek Chruściel powiedział, że istotne jest również zdanie dyrekcji szkoły w tej materii by uniknąć sytuacji jaka miała miejsce z próbą przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2.

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że w perspektywie 2 – 3 lat nie ma możliwości wyłączenia jednego budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 ze względu na dużą ilość dzieci.

Radny Janusz Poński powiedział, że w tej sytuacji pozostaje jedynie wynajem budynków komercyjnych przez gminę na rzecz sandomierskiej uczelni.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że z punktu widzenia prawnego taka możliwość nie może mieć miejsca. Dodała, że finansowanie uczelni wyższej nie jest zadaniem własnym gminy.

Radny Robert Kurosz przewodniczący przedstawił alternatywne lokalizacje pod adresem: Mariacka 1 i Opatowska 3.

Dr hab. n. med. Prof. UJK Piotr Sobolewski powiedział, że do budynku zlokalizowanego przy ul. Mariackiej 1 uczelnia mogłaby przenieść dwa kierunki: administrację i filologię. Dodał, że od 1 października bieżącego roku wchodzą w życie również przepisy o dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że status prawny nieruchomości przy ul. Opatowskiej 3 nie jest do końca uregulowany. Do tego momentu gmina nie może swobodnie dysponować tą nieruchomością. Dodała, że samorząd prowadzi rozmowy z uczelnią na temat nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mariackiej 1. Rozmowy trwają również z organizacjami i instytucjami tam się znajdującymi.

Następnie rozgorzała dyskusja dot. pomieszczeń powstałych z rozbudowy Biblioteki Miejskiej przy ul. Mickiewicza.

Dr hab. n. med. Prof. UJK Piotr Sobolewski przedstawił specyfikę i wymogi techniczne i dydaktyczne dot. nauki na kierunku pielęgniarstwa. Dodał, że bez nowych pielęgniarek sandomierski szpital może upaść.

Radny Andrzej Majewski poprosił o informacje dot. Bursy Szkolnej w której ma zostać uruchomiony kierunek pielęgniarstwa.

Dr hab. n. med. Prof. UJK Piotr Sobolewski powiedział, że pomieszczenia tam się znajdujące będą docelowo za małe.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że w godzinach od 7:00 do 15:00 wszystkie stowarzyszenia i instytucje znajdujące się w budynku przy ul. Mariackiej 1 są zamknięte z wyjątkiem Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodała, że studenci na terenie Starego Miasta to same zalety i wymierne korzyści.

Radny Janusz Poński ponownie zaapelował o wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o informacje dot. warunków termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w kontekście możliwości wynajmu pomieszczeń na potrzeby uczelni.

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że dotychczasowa lokalizacja uczelni jest fatalna i nie przystoi Miastu Sandomierz. Dodał, że najlepszą lokalizacją jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ale tylko wtedy, gdy jeden z budynków będzie można wyłączyć z potrzeb szkoły ze względu na niż demograficzny. Powiedział, że jest to perspektywa 2-3 lat. Ponadto zgodził się ze słowami radnego Janusza Pońskiego.

Radny Robert Kurosz przewodniczący powiedział, że gmina dysponuje dwoma lokalizacjami: budynkiem przy ul. Mariackiej 1 i budynkiem po dawnym Gimnazjum Nr 2.

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała, że wyłączenie budynku po dawnym Gimnazjum Nr 2 również spowoduje protesty rodziców. Dodała, że może to skończyć się akcjami protestacyjnymi jak było w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Grzegorz Socha dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu powiedział, że szkole potrzebne są dwa budynki dydaktyczne. Dodał, że pomimo zlikwidowania klas gimnazjalnych ilość oddziałów drastycznie się nie zmniejszyła, gdyż doszły klasy siódme i ósme.

Rozgorzała dyskusja na temat sieci szkół w Sandomierzu.

Radny Marek Chruściel sformułował pytanie: Czy budynek przy ul. Mariackiej 1 będzie spełniał oczekiwania sandomierskiej uczelni?

Dr hab. n. med. Prof. UJK Piotr Sobolewski powiedział, że uczelnia będzie musiała zainwestować w remont tego budynku, do którego zostanie przeniesione kierunki: administracja i filologia. Dodał, że władze uczelni będą rozmawiać z sandomierskim sanepidem. Na koniec powiedział, że budynek przy ul. Mariackiej 1 jest na chwile obecną jedynym rozwiązaniem.

Wspólne posiedzenie komisji opuścił radny Marek Chruściel.

Z.P.*) mieszkaniec Sandomierza powiedział, że z dotychczasowej dyskusji wyłania się stwierdzenie chaosu w gminie i w oświacie. Następnie stwierdził, że uczelnia - Filia UJK wkroczyła do miasta nieprzygotowanego na tego typu inwestycje. Na koniec powiedział, że miasto powinno podejmować działania mające na celu odzyskanie budynku dawnego WSHP.

Następnie radny Robert Kurosz przewodniczący sformułował wniosek: „Podjęcie niezwłocznych działań przez Burmistrza Miasta Sandomierza zmierzających do wynajmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Mariackiej 1 na potrzeby uczelni wyższej w Sandomierzu i tym samym przeniesienie lokalizacji znajdujących się tam stowarzyszeń i instytucji”.

Następnie poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – brak quorum.

Radny Robert Kurosz przewodniczący stwierdził przyjęcie wniosku.

Radny Janusz Poński poparł słowa Z.P.*). Dodał, że gmina powinna podjąć starania służące odzyskaniu budynku przy ul. Krakowskiej, w której znajdowała się uczelnia WSHP. 

Ad. 4

Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok.

Radny Robert Kurosz przewodniczący oddał głos Pani Anecie Przyłuckiej Sekretarzowi Miasta Sandomierza. 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że raport jest pokłosiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport o stanie gminy organ wykonawczy musi przekazać radzie do dnia 31 maja danego roku. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok zawiera wszystkie obligatoryjne, ustawowe wymagania tj. finanse gminy, informacja o stanie mienia gminy, realizacja uchwał rady gminy oraz realizacja gminnych strategii, programów. Dodatkowo samorząd przygotował porównania danych statystycznych do dwóch lat ubiegłych.

Radny Janusz Poński poprosił o informacje dot. Strategii Marki Miasta Sandomierza. Podziękował również pracownikom urzędu ds. promocji za dotychczasowa pracę i promocję miasta w socjal mediach.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że Strategia Miasta Sandomierza musi być spójna ze Strategią Województwa Świętokrzyskiego. Dodała, że strategia wojewódzka został przyjęta w związku z powyższym miasto przystępuje, zgodnie z prawem do aktualizacji swojej strategii. W tym celu został powołany specjalny zespół.

Radny Janusz Poński powiedział, że jako radny złożył w październiku 2020 roku swoje uwagi, co do treści jakie powinny się znaleźć w kolejnym Raporcie o stanie Gminy Sandomierz. Były to: sprawozdania finansowe gminy w tym z działalności spółek miejskich PEC i PGKiM oraz ich rad nadzorczych, zestawienie dochodów własnych Gminy Sandomierz z uwzględnieniem porównania 2-3 lata wstecz oraz stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że nie przekazał Burmistrzowi Miasta Sandomierza tych uwag. 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że Raport o stanie Gminy Sandomierz nie jest właściwym miejscem do umieszczania sprawozdań finansowych. Dodała, że stan budżetu gminy jest przedstawiony w raporcie.

Radny Marcin Świerkula dodał, że w raporcie powinna być przedstawiona dogłębna analiza sytuacji demograficznej miasta.

Rozgorzała dyskusja na temat przyczyn złej sytuacji demograficznej miasta.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022 (głosowanie tylko Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu).

Radny Robert Kurosz przewodniczący powiedział, że Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nie ma quorum powiedział, że przed sesją w dniu 23 czerwca 2021 roku zostanie zwołana komisja celem zaopiniowania projektu uchwały.

Ad. 6

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że miasto posiada aktualne plany budowy basenów letnich zlokalizowanych przy ul. Portowej. Dodał, że warto powrócić do koncepcji ich budowy, gdyż brakuje tego typu obiektów w mieście.

Radny Robert Kurosz przewodniczący powiedział, że gmina posiada współwłasność działki zlokalizowanej na ul. Browarnej, którą można przeznaczyć na budowę sali widowiskowo-konferencyjnej. Dodał, że samorząd powinien przygotowywać dokumentacje dla poszczególnych inwestycji, gdyż w najbliższych latach środki unijne będą szeroko dostępne.

Radny Janusz Poński powiedział, że interesującą inwestycją byłaby budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Zespołu Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego. Dodał, że w poprzedniej kadencji samorządu rada powiatu podjęła uchwałę intencyjną dot. przekazania gruntów miastu w przypadku budowy takich boisk.

W związku z powyższym radny Robert Kurosz sformułował formalny wniosek, jak niżej:

„Podjęcie działań przez Burmistrza Miasta zmierzających do budowy kompleksu boisk trawiastych i sztucznych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie, w kontekście podjętej, w ubiegłej kadencji samorządu, uchwały intencyjnej Rady Powiatu Sandomierskiego o możliwości przekazania niezbędnych terenów pod ww. inwestycję”.

Następnie poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wynik głosowania Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – brak quorum.

Radny Robert Kurosz przewodniczący stwierdził przyjęcie wniosku.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Radny Robert Kurosz przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie wspólne 3 komisji.

 

Przewodniczący

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

Robert Kurosz

 

Przewodnicząca

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Kazimiera Bednarska

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Janusz Poński

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.