Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. u. z 2021r., poz. 305) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Sandomierza rozpatrzyła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXVII/374/2021.docx (5,34KB)
PDFXXXVII-374-2021 głosowanie.pdf (928,78KB)