Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Sandomierz za rok 2020 oraz po przeprowadzeniu debaty Rada Miasta Sandomierza postanawia udzielić Burmistrzowi Miasta Sandomierza wotum zaufania.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXVII/373/2021.docx (5,82KB)
PDFXXXVII-373-2021 głosowanie.pdf (927,65KB)