Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

Sandomierz, dnia 25.06.2021r.

GN.6840.3.2018.EDU

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

  1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
  2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczoną nr ewid. 1027/17 o pow. 0,1840 ha, stanowiącą własność Gminy Sandomierz, wpisaną do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 150.000,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
  4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 11.06.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 15.000,00 zł. zostało wpłacone przez 3 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu. Jedno wadium zostało wpłacone po terminie tj. w dniu 14 czerwca 2021r, wobec powyższego ta osoba nie została dopuszczona do przetargu.
  5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcami nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/17 o powierzchni 0,1840 ha są Piotr Kocemba i Marta Lasota. Ustalona
    w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 207.000,00

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec