Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 142/2021/NK

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji programu „Czyste Powietrze” w Gminie Sandomierz

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw realizacji programu „Czyste Powietrze” w Gminie Sandomierz. W skład zespołu wchodzą:

  1. Angelika Kędzierska – przewodnicząca Zespołu. Zadania: nadzór nad prawidłową realizacją zadań i koordynacja prac zespołu. (Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego)
  2. Adriana Wójcik – członek Zespołu, Główne zadania: obsługa punktu konsultacyjnego,  doradztwo, sprawozdawczość  (Inspektor, Stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych)
  3. Daria Mirowska-Bryła – członek Zespołu. Główne zadania: obsługa punktu konsultacyjnego, doradztwo.   
    (Inspektor, Wydział Nadzoru Komunalnego)
  4. Paweł Śmieszek – członek Zespołu. Główne zadania: obsługa punktu konsultacyjnego, doradztwo.
    (Inspektor, Referat Techniczno-Inwestycyjny)
  5. Tomasz Chmiel – członek Zespołu. Główne zadania: działania informacyjno – promocyjne (Referent, Referat Kultury Sportu i Promocji).

§ 2. Do zadań zespołu należy realizacja zadań Gminy objętych Porozumieniem zawartym w dniu 24.05.2021r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Sandomierz w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszalnych jednorodzinnych.

§ 3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 142 2021 NK czyste powietrze.pdf (428,68KB)