Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku

Zarządzenie  Nr 146/2021/Or

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 16 czerwca 2021 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2020/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 2 w związku z § 26 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu, Burmistrz Sandomierza zarządza co następuje:

§  1.

W Zarządzeniu Nr 223/2020/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie czasowego zawierzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zostaną przeprowadzone do dnia 15 października 2021 roku”.

§ 2.

Pozostałe zapisy zawarte w Zarządzeniu Nr 223/2020/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie czasowego zawierzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 4.

Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Sandomierza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Marcin Marzec

Burmistrz Miasta Sandomierza