Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2020r. poz.1990 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie przez Gminę Sandomierz w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu obręb Lewobrzeżny, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 1331/1 o powierzchni 0,0042 ha i 1331/3 o powierzchni 0,0007 ha. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod przebudowę skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej na rondo. Ulice Mickiewicza i Armii Krajowej są drogami publicznymi zaliczonymi do kategorii dróg powiatowych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,86KB)

PDFZalacznik1.pdf (180,75KB)