Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.4.11.2021.ASA Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r

              o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2020.1990 z późn. zm. )

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

Pow.

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Czynsz  z VAT za miesiąc

Uwagi.

 

1.

 

cz.426/30

 

12m2

 

KI1S/0005556/0

 

 U zbiegu ulic Mickiewicza- Koseły

 

 

Grunt nieutwardzony

przeznaczony pod powiększenie powierzchni istniejącej reklamy.

 

 

Reklama

 

3 lata

 

251,85 zł + 57,93 zł =

309,78 zł/ m-c

 

Ustalony czynsz dzierżawy łącznie z podatkiem VAT dzierżawca zobowiązany jest uiszczać do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc z góry.

Okres wywieszenia

Wykazu – 21 dni.

Waloryzacja czynszu

Dzierżawnego- 1x/rok

wg wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług

konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

Stawki czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie

Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XLVI/396/2010 z dnia 24.02.2010 roku oraz w uchwale Nr XXVIII/253/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wydzierżawienia gruntów Gminy Sandomierz., przewidzianych dla gruntów wykorzystywanych na cele ,,reklama poza pasem drogowym”, podniesiony o wskaźniki waloryzacji na kolejne lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierz, dnia 14.06.2021