Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 16/2021/CUW

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z  późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

  1. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30,
    27 - 600 Sandomierz
  2. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wyniku naboru na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, ul. Flisaków 30, 27 - 600 Sandomierz oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Mickiewicza 39, 27-600 Sandomierz zamieszcza  się  na  stronie  internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3 - www.sandomierz.pl.

 2. Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wyniku naboru podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3.

§ 4. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych 
w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarzadzenie nr 16 2021 cuw konkurs dyrektorzy szkół.pdf (232,94KB)

DOCOgłoszenie konkurs dyrektorzy-BIP.doc (77,00KB)
PDFregulamin konkursu.pdf (1,90MB)

DOCXklauzula informacyjna RODO sz.docx (16,82KB)