Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt porządku obrad

Projekt porządku obrad

XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 23 czerwca  2021 roku

godz. 10:00

Ratusz

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok:
 • Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok;
 •  
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza.
 4. Przyjęcie harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 6 lipca 2021 roku do 28 grudnia 2021 roku.
 5. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Wojciech Czerwiec

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza