Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305) po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;
4) informacją o stanie mienia Gminy Sandomierz;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie .docx (5,98KB)