Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu

Sandomierz, dnia 20.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczoną nr ewid. 1027/10 o pow. 0,0650 ha, stanowiącą własność Gminy Sandomierz, wpisaną do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 58.500,00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 06.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 5.800,00 zł. zostało wpłacone przez 4 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/10
  o powierzchni 0,0650 ha jest Patryk Łukasz Abdul. Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 77.200,00

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

 

Sandomierz, dnia 20.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
   w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczoną nr ewid. 1027/11
  o pow. 0,0572 ha, stanowiącą własność Gminy Sandomierz, wpisaną do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 47.650,00 zł /słownie: czterdzieści siedem  tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 06.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 4.800,00 zł. zostało wpłacone przez 4 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/11
  o powierzchni 0,0572 ha jest Ludmiła Ciesielska prowadząca firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Makro-San. Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 71.000,00

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

 

Sandomierz, dnia 20.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczoną nr ewid. 1027/12 o pow. 0,0693 ha, stanowiącą własność Gminy Sandomierz, wpisaną do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 62.300,00 zł /słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 06.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 6.200,00 zł zostało wpłacone przez 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/12
  o powierzchni 0,0693 ha jest Ludmiła Ciesielska prowadząca firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Makro-San. Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 62.950,00

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

 

Sandomierz, dnia 20.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 13 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczoną nr ewid. 1027/13
  o pow. 0,0555 ha, stanowiącą własność Gminy Sandomierz, wpisaną do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 49.900,00 zł /słownie: czterdzieści dziewięć  tysięcy dziewięćset złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 06.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 5.000,00 zł. zostało wpłacone przez 2 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/13
  o powierzchni 0,0555 ha jest Ludmiła Ciesielska prowadząca firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Makro-San. Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 50.400,00

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

Sandomierz, dnia 21.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 14 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczonej nr ewid. 1027/14
  o pow. 0,0560 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 43.000,00 zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 07.05.2021r. nikt nie uiścił wadium w wysokości 4.300,00 zł, wobec czego I przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

 

Sandomierz, dnia 21.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 14 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczonej nr ewid. 1027/18
  o pow. 0,0614 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 55.300,00 zł /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 07.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 5.500,00 zł. zostało wpłacone przez 1 osobę, która została dopuszczona do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/18
  o powierzchni 0,0614 ha jest Ludmiła Ciesielska prowadząca firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Makro-San.Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 55.860,00

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

 

Sandomierz, dnia 21.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 14 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczonej nr ewid. 1027/19
  o pow. 0,0547 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 49.250,00 zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 07.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 4.900,00 zł. zostało wpłacone przez 3 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/19
  o powierzchni 0,0547 ha są Wojciech i Aneta małż Kaczmarscy Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 73.250,00 zł.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

 

Sandomierz, dnia 21.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 14 maja 2021r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczonej nr ewid. 1027/20
  o pow. 0,0602 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 54.200,00 zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 07.05.2021r. nikt nie uiścił wadium w wysokości 5.400,00 zł, wobec czego I przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

 

 

Sandomierz, dnia 21.05.2021r.

GN.6840.12.2016.EDU

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości

 1. I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 14 maja 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.
 2. I przetargiem objęto sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej, oznaczonej nr ewid. 1027/21
  o pow. 0,0852 ha, stanowiącej własność Gminy Sandomierz, wpisanej do księgi wieczystej Nr KI1S/00038143/2.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 65.200,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych/.
 4. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. do 07.05.2021r. (włącznie) wadium w wysokości 6.500,00 zł. zostało wpłacone przez 3 osoby, które zostały dopuszczone do przetargu.
 5. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 1027/21
  o powierzchni 0,0852 ha są Paweł i Natalia małż. Partyka.  Ustalona w wyniku przetargu cena nabycia nieruchomości wynosi brutto 102.100,00

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec