Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr  12 /2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 246/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 grudnia 2020 roku do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) postanawia się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 246/2020/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 grudnia 2020 roku dotyczącym powołania członków Komisji Przetargowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 po pkt. 10 dodaje się punkt

11. Piotr Wójtowicz      – Członek Komisji.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

  1. w § 2 dodaje się zakres zadań dla Piotra Wójtowicza Członka Komisji tj:
  1. Sprawdza oferty pod względem zgodności z SIWZ i ustawą- prawo zamówień publicznych.
  2. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
  3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 ustawy pzp.
  4. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Sandomierza.

Obecny skład Komisji Przetargowej

1. Aneta Przyłucka                              - Przewodnicząca Komisji

2. Joanna Pawelczyk                          - Z-ca Przewodniczącej Komisji

3. Kinga Młodożeniec                         - Sekretarz Komisji

4. Dorota Drozdowska-Achenbach       - Członek Komisji

5. Krzysztof Kwieciński                       - Członek Komisji

6. Piotr Maszczak                              - Członek Komisji

7. Sylwia Żołyniak                             - Członek Komisji

8. Jacek Kuliga                                  - Członek Komisji

9. Beata Podsiadło                            - Członek Komisji

10. Piotr M. Kossak                            - Członek Komisji

11. Piotr Wójtowicz                            - Członek Komisji