Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 112/2021/GN

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 17 marca 2021 t.

zmieniające zarządzenie Nr 284/2017/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia: zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na oddanie w najem wolnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Sandomierz.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza dokonuje, następującej zmiany:

§ 1. Zmianie ulega treść § 9 w Rozdziale II  ww. zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:

 „1. Lokale dla których nie ustalono najemców w wyniku dwukrotnego wystawienia do przetargu, wynajmuje się w przetargu lub poza przetargiem, dokonując obniżki czynszu najmu, za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w wysokości do 50% kwoty netto.

2. W przypadku, jeśli przetarg o którym mowa w pkt.1, zakończy się wynikiem negatywnym, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji cenowych z osobami, które wyrażą chęć zawarcia umowy najmu”.

§ 2. Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, zaś nadzór nad jego wykonaniem powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec