Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przedkłada się ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020r. przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
§ 2. Ocena zasobów pomocy społecznej, o której mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXV/366/2021.docx (5,88KB)

PDFZalacznik1 XXXV/366/2021.pdf (1,82MB)

PDFUchwała Nr XXXV-366-2021 - głosowanie.pdf (242,54KB)