Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.


RZP.271.2.9.2020.KMŁ                                          Sandomierz, 2021-01-13

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot. postępowania poniżej 30 000 euro – na zadanie pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.

 

Zamawiający – Gmina Sandomierz informuje, iż w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez firmę: MIKROBUS Przewóz Osób Piotr Czech, ul. Żółkiewskiego 7/21, 27-600 Sandomierz. Cena brutto wybranej oferty (w ujęciu 10 miesięcy): 40 500,00 zł, cena za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości miesięcznej (kwota brutto) : 4050,00 zł.

 

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w Zaproszeniu do składania ofert cenowych oraz jest najkorzystniejsza cenowo (kryterium wyboru oferty - cena 100 %).

 

Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOCXogłoszenie o wyborze oferty BIP.docx (18,60KB)
PDFogłoszenie o wyborze oferty BIP.pdf (164,18KB)