Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z mpzp

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek - 7.00 - 15.00

Wymagane dokumenty:
PDF4_Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu bud z mpzp.pdf (237,52KB)

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym obiektem budowlanym, w którym zamierza się dokonać zmiany użytkowania.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć 
w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3,27-600 Sandomierz.
Opłata skarbowa: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, I piętro, albo bezgotówkowo na poniższy numer rachunku bankowego: 79 9429 0004 2001 0000 1300 0040 Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz. Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku. Brak uiszczenia opłaty skarbowej jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Czas załatwienia sprawy: Zaświadczenia wydawane są w Wydziale Urbanistyki i Architektury w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza.
Inne informacje:
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem można uzyskać
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34)