Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020.293 t. j.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t. j.) ogłaszam:

NABÓR DO GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

Osoby składające swoją ofertę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, lub uprawnienia urbanistyczne, albo uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do 6 maja 2021 r. na adres:

Burmistrz Miasta Sandomierza

Pl. Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Burmistrz Sandomierza zastrzega sobie prawo wyboru członków Komisji spośród zgłoszonych kandydatów.

PDFOgłoszenie o naborze_GKUA.pdf (303,28KB)
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandomierz, 22 kwietnia 2021 r.